Despre noi

Asociaţia pentru Promovarea Responsabilităţii Sociale a Companiilor este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit înfiinţată în anul 2010, autorizată ca Unitate Protejată, conform legii 448/2006. Avem ca scop implicarea mediului privat în rezolvarea problemelor sociale şi de mediu din România în vederea construirii unei societăţi mai echilibrate şi sănătoase, prin atingerea celor mai importante obiective în concordanţă cu statutul asociaţiei:

 

-        Sprijinirea persoanelor cu dizabilități, cu boli cronice şi a copiilor cu probleme sociale;

-        Promovarea unei atitudini responsabile faţă de persoanele cu dizabilități şi celelalte grupuri sociale dezavantajate, în rândul mediului privat din România;

-        Promovarea unei atitudini responsabile faţă de problemele mediului înconjurător;

-        crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi care să le permită să lucreze în vederea rezolvării problemelor grupurilor sociale dezavantajate;

-        Promovarea unor politici publice şi private în vederea rezolvării problemelor sociale şi de mediu din România;

-        Atragerea de finanţare din surse private şi publice în vederea dezvoltării de proiecte pentru rezolvarea problemelor sociale şi de mediu din România;

-        Sprijinirea membrilor asociaţiei în iniţiativele lor orientate spre atingerea scopului asociaţiei.

Obiectul de activitate al Asociaţiei este:

 

-        Dezvoltarea de proiecte în vederea atingerii scopului şi obiectivelor asociaţiei prin cooptarea persoanelor interesate să desfăşoare în mod voluntar astfel de activităţi cât şi prin angajarea de personal propriu, cu predilecţie din rândul grupurilor sociale defavorizate.

-        Prestarea, intermedierea şi furnizarea de studii, formare şi organizare de cursuri, servicii de consultanţă, servicii de organizre evenimente, servicii IT, servicii de secretariat, servicii turistice, servicii de catering, servicii publicitare, şi alte servicii în folosul terţilor, contra cost, în vederea asigurării necesarului de finanţare pentru atingerea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

-        Autorizarea ca Unitate Protejată conform legislaţiei în vigoare şi desfăşurarea activităţilor aferente în vederea atingerii scopului şi obiectivelor asociaţiei.

-        Dezvoltarea unor capacităţi proprii de manufactură, artizanat şi producţie cu personal din rândul grupurilor sociale defavorizate şi comercializarea de produse rezultate.

-        Intermedierea şi comercializarea de produse de birotică, papetărie, articole promoţionale, echipamente IT, mobilier, materiale consumabile, maşini şi echipamente, precum şi a altor produse, în vederea asigurării necesarului de finanțare pentru atingerea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

-        Realizarea de lobby şi campanii pentru cunoaşterea realităţii privind societatea şi mediul înconjurător de către campanii şi implicarea lor în integrarea socială a acestora.

-        Atragerea de surse de finanţare pentru proiectele derulate de sociatetate sub formă de sponsorizări şi donaţii de la persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi de la organisme şi organizaţii internaţionale.

-        Afilierea şi participarea la alte organizații şi mişcări naţionale, europene şi internaţionale privitoare la persoanele cu handicap, precum şi din alte domenii de interes pentru Asociaţie.

-        Furnizarea de servicii sociale, informare, consiliere şi consultanţă, educaţie continuă, conforme cu legislaţia în vigoare şi mai ales acordate la nevoile persoanelor din grupurile sociale defavorizate.

-        Difuzarea de informaţii în rândul companiilor, cât şi în rândul instituţiilor publice şi autorităţilor locale cu privire la problemele şi dificultăţile privind societatea şi mediul înconjurător.

-        Reprezentarea membrilor în raport cu autorităţile pentru a sprijini realizarea scopului asociaţiei.

-        Stabilirea de legături şi colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate, cu companii şi organizaţii în vederea obţinerii de sprijin financiar şi material pentru activităţile desfăşurate.