Integrare vs. Discriminare

Doar 4% din cele 689.156 persoane cu dizabilități din România au un loc de muncă.

O cercetare realizată în cadrul proiectului RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană”,derulată la nivelul a 4 regiuni Sud-Vest Oltenia, Vest, Centru şi Nord-Vest, arată care sunt cele mai mari probleme în ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

Astfel, putem observa că integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi este o temă foarte sensibilă şi controversată în România. Răspunderea morală şi politică revine atât guvernanţilor, cât şi societăţii civile şi presei, pentru rezolvarea corespunzătoare a problemei, în vederea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a principiilor democratice şi a normelor şi principiilor economiei de piaţă, a căror viabilitate a fost demonstrată de experienţă istorică a ţărilor cu o viaţă democratică şi economică dezvoltată.

În rândul persoanelor cu dizabilităţi sunt ascunse adevărate comori, care ar putea fi valorificate în folosul întregii societăţi.

Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi le transformă pe acestea din consumatoare de venituri de buget, în producătoare de venit, în contribuabile, în consumatoare de produse şi servicii.

Investiţia în persoanele cu dizabilităţi este o investiţie pe termen lung.