Baza legislativa

Orice angajator care nu are angajate persoane cu handicap în limita a 4% din numărul total de angajaţi, poate achiziţiona produse şi servicii oferite de unităţi protejate autorizate, în baza unui ACORD DE PARTENERIAT, modelul acestuia fiind cel din HG 89/05.02.2010.

Dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de: contractul comercial, factură şi dovadă plăţii. De asemenea, trebuie să solicitaţi şi autorizaţia de funcţionare a unităţii protejate eliberate de către ANPH sau DGPPH, precum şi Ordinul de funcţionare.

 

Ce se menţionează în formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat“?

•        Suma datorată bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu sunt angajate persoane cu handicap;

•        Suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat.

•        În cazul în care se optează pentru achiziţionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, se completează formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat“ astfel:

•        Valoarea achiziţiilor este în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în luna de raportare – nu există obligaţia declarării poziţiei 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“;

•        Valoarea achiziţiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat – în luna de raportare, la poziţia 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“, se declara diferenţa dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate;

•        Valoarea achiziţiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat – poziţia 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“, nu se declara în luna de raportare, iar diferenţa de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligaţiei de plată.

 

Cum se stabileşte numărul de salariaţi la care trebuie să se facă raportarea?

Numărul de angajaţi care trebuie luat în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună.

Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună este determinat ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi ale lunii respective, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice se vor include şi zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale, zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează.

 Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

 

Pot fi combinate obligaţiile alternative?

Da, pot fi achiziţionate produse de la unităţi protejate doar parţial, existând posibilitatea de a plăti doar suma neacoperită.

 

În situaţia în care sunt achiziţionate produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma mai mică decât suma datorată bugetului de stat, se datorează bugetului de stat diferenţa de sumă.

În situaţia în care sunt achiziţionate produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, nu se datorează nicio suma bugetului de stat. Diferenţa în plus va fi reportată în luna următoare, în sensul diminuării sumei de plată.

 Modalitatea de calcul propriu-zis

 Modalitatea de calcul al numărului de persoane cu handicap necesar a fi angajate a fost strict reglementată. Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu am angajat persoane cu handicap, precum şi suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, va fi declarată Fiscului cu ajutorul formularului 100, la poziţia 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“.

 

Vă invităm să consultaţi în detaliu legislaţia în vigoare specifică unităţilor protejate:

•        Legea 448/2006 actualizată în 2008

•        Norme de aplicare a legii 448/2006 - HG 268/2007

•        OUG 86/2008

•        Ordin 590/2008

•        Legea 207/2009

•        HG 89/2010

•        Ordin 1372/2010