Intrebari frecvente

 1. Ai mai mult de 50 de angajați ? Atunci află ce obligații ai?
 2. Tu ce variantă alegi?
 3. Cum colaborez cu o unitate protejată?
 4. Cine sunt unitățile protejate?
 5. Da, doresc sa colaborez cu o unitate protejată! Dar cum mă înregistrez?
 6. Cum calculez numărul de angajați la care mă raportez?
 7. Cât pot să deduc din fondul de handicap?
 8. Cum mă înregistrez în contabilitate?
 9. Cum stabiliți numărul de salariați la care trebuie să vă raportați?
 10. Se pot combina obligațiile alternative?
 11. Concluzie

Ai mai mult de 50 de angajati ? Atunci afla ce obligatii ai?

(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Tu ce varianta alegi?

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot optapentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

 1. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
 2. să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Cum colaborez cu o unitate protejata?

HOTĂRÂRE Nr. 89 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

ART. 43

(1) În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura şi dovada plăţii.

Cine sunt unitatile protejate?

Art. 44. - Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii:

 1. operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;
 2. secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul ONG (organizaţiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;

Da, doresc sa colaborez cu o unitate protejata! Dar cum ma inregistrez?

4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006

Art. 1. - Suma datorată de autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, se declară la poziţia 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu completările ulterioare.

Cum calculez numarul de angajati la care ma raportez?

Art. 2.

 1. Numărul de angajaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună.
 2. Se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.
 3. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.

Cat pot sa deduc din fondul de handicap ?

Art. 4. - Achiziţionarea produselor de la unităţile protejate poate fi parţială, existând posibilitatea plăţii doar a sumei neacoperite până la cea stabilită potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizatepotrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenţa de sumă.

Art. 6. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizatepotrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării de plată.

Art. 7. - În contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III.

Cum mă înregistrez în contabilitate?

Veţi declara cu ajutorul formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat“ următoarele:

 

 1. suma datorată bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu aţi angajat persoane cu handicap;
 2. suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat.
 3. În cazul în care aţi optat pentru achiziţionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat“ se va completa astfel:
 • în situaţia în care valoarea achiziţiilor este în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în luna de raportare nu există obligaţia declarării poziţiei 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“;
 • în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în luna de raportare, la poziţia 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“ se declară diferenţa dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate;
 • în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, poziţia 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“ nu se declară în luna de raportare, iar diferenţa de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligaţiei de plată.

Cum stabiliți numărul de salariați la care trebuie să vă raportați?

Numărul de angajaţi pe care trebuie să-l luaţi în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună. Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună îl determinaţi ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate În efectivele zilnice veţi include şi:

 1. zilele de repaus săptămânal;
 2. zilele de sărbători legale;
 3. alte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează.

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală vor fi luate în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

În efectivele zilnice nu vor fi incluși:

 1. salariații aflați în concediu fără plată;
 2. salariații aflați în grevă;
 3. salariații detașați la lucru în străinătate;
 4. salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Se pot combina obligatiile alternative?

Puteţi achiziţiona produse de la unităţi protejate doar parţial, existând posibilitatea plăţii doar a sumei neacoperite. În situaţia în care achiziţionaţi produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma mai mică decât suma datorată bugetului de stat, veţi datora bugetului de stat diferenţa de sumă. În situaţia în care achiziţionaţi produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, nu datoraţi nicio sumă bugetului de stat. Diferenţa în plus o veţi reportă în luna următoare, în sensul diminuării sumei de plată.

Concluzie

Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu aţi angajat persoane cu handicap, precum şi suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat o veţi declara Fiscului cu ajutorul formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ la poziţia 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate“.