Initiaza o intreprindere sociala

“Viziunea fără acţiune este doar un vis. Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoţită de acţiune poate face cu adevărat o diferenţă pozitivă”
- Joel Barker

Conceptul de întreprindere socială

Întreprinderea socială este o entitate comercială ce desfășoară activități cu scop lucrativ (ca orice companie obișnuită) dar care folosește profitul obținut pentru crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor defavorizate;

Întreprinderea de acest tip nu are ca scop principal maximizarea profiturilor, ci îndeplinește strict o misiune socială.

 

Caracteristicile economiei sociale?

• Un concept care se regăseşte sub diverse forme în majoritatea doctrinelor fundamentale economice.

• Are la bază principiul solidarităţii.

• Este un factor de coeziune socială.

• Are la baza supremaţia individului în faţa profitului şi a capitalului.

 

Întreprinderile sociale sunt implicate în mod deosebit în activităţi care:

• Asigură realizarea infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a face mai uşor pentru alţii să înfiinţeze întreprinderi mici sau să înceapă proiecte generatoare de venit pentru comunităţile locale.

• Asigură servicii comunitare şi comerciale care să satisfacă necesităţile locale cele mai importante şi mai urgenţe.

• Se angajează în activităţile de comerţ din care sectorul privat s-a retras că urmare a faptului că nu era destul de profitabil

• Acţionează să furnizeze unele dintre serviciile care în trecut erau asigurate de sectorul public, luptă mai degrabă pentru o comunitarizare a serviciilor publice decât pentru o privatizare a acestora.

• Acţionează intens pentru a crea locuri de muncă mai ales pentru persoanele care sunt slab calificate sau pentru personele cu handicap

• Foloseşte resursele umane disponibile pe plan local pentru a dezvolta proiecte locale

 

Avantajele economiei sociale

• Contribuie la schimbarea mentalităţilor ce caracterizează acum mediul

socio- economic din România.

• Contribuie la dezvoltarea pluralismului pieţelor economice.

• Contribuie la dinamizarea dezvoltării economice.

• Contribuie la implementarea priorităţilor Uniunii Europene, în special a

strategiei Lisabona.

• Contribuie la construcţia unei economii generatoare de coeziune socială.

• Contribuie la dezvoltarea inovativităţii şi flexibilităţii în domeniul incluziunii

sociale.

• Creşte oportunităţile de ocupare.

Succesul întreprinderilor din economia socială se măsoară prin contribuţia la dezvoltarea coeziunii sociale atât la nivel de regiune cât şi la nivel naţional.

 

Reglementări existente

- Legea 448/2006: promovează economia socială dar acoperă un grup restrâns – persoanele cu dizabilităţi.

- ISO 26000: acest standard va fi finalizat în 2010; va fi un ghid al responsabilităţii sociale.

- POSDRU 2007-2013, axa prioritară 6, domeniul major de intervenţie 1: vizează subvenţionarea proiectelor care promovează economia socială.